Frågor och svar

Hur många kan åka med?
Svar : Tuffingen 1 har 3 vagnar som vardera är registrerad för 18 personer vilket innebär att totalt får man plats med 54 om man så önskar.

Tuffe Wiktor som ni även hittar på www.tuffewiktor.se rymmer i 3 vagnar 74 personer

Kan man spela musik i tåget och är det bra ljud?
Svar : Ja vi har tillgång till musik i form av Spotify och när det gäller ljudet så skall man vara medveten om att ljudet går via kabel mellan vagnarna vilket kan innebära att det ibland kan skrapa om det är dålig väg.

Finns det mikrofon?
Svar : Ja

Finns det WiFi?
Svar : Inte just nu men vi jobbar på en lösning

Vad kostar det?
Svar : Mejla för offert info@tuffingen.com

Finns det souvenirer eller T-Shirts med Tuffingen motiv?
Svar : Inte ännu men det är på gång för Vi märker att Vi har en stor efterfrågan på dessa produkter

Hur gör vi om vi vill hyra tåget?
Svar : Skicka ett mejl till oss och berätta vart Ni vill att Vi ska komma och hur länge, så återkommer Vi med ett kostnadsförslag inklusive alla kostnader som finns.

För övriga frågor, så kontakta oss gärna på info@tuffingen.com