SMÖGEN TUFFEN ÄR NU TILLBAKA !


www.facebook.com/smogentuffen

Preliminär premiär för Smögen Tuffen blir den 27 Juni då vi börjar att dagligen trafikera Wiggersvik Camping - Kungshamns Busstation - Smögen Bryggan - Kungshamns Busstation - Wiggersvik. Tåget kommer att avgå varje hel timma från campingen med start klockan 11.00 . Åter från Smögen bryggan 30 minuter senare med sista tur klockan 18.30.

Priserna från förra året står sig fortfarande och gäller per enkel resa eller max ett varv utan att stiga av tåget:)

30 kr/barn
40 kr/vuxen

Skillnaden är endast att Vi måste ta betalt 30 kr/barnvagn då det råder högtryck på tåget

Tuff tuff tåget mellan fastlandet och Smögen går nu in på sitt tredje år

Varmt välkomna ombord sommaren 2019 !